Mentor

Håndholdt indsats rettet mod udsatte unge.

Hvert menneske er unikt, og derfor tilpasser jeg, i samarbejde med sagsbehandler og jobcenter, hver eneste indsats individuelt.  Det skaber en relation, der danner grobund for personlig udvikling og positiv forandring af den unges livssituation.

Den unge møder fra første færd en empatisk ressourcespejder med et veltrænet øje for, hvordan vedkommende skaber succeser i livet. Med min fornemmelse for mennesker og min udprægede sans for at opbygge tillidsfulde relationer holder jeg fast i den unge og følger ham eller hende helt til dørs.

Min tilgang til de unge…

… er, at han eller hun ligger inde med alle de ressourcer, vedkommende har brug for, for at komme ud af offentlig forsørgelse og i varig beskæftigelse. Med empatisk indlevelse i, hvad der forhindrer den unge i at opnå dette, stiller jeg de spørgsmål, der over tid får den enkelte til selv at få øje på sine ressourcer. På den måde bliver ressourcerne løbende integreret i den unges liv, hvilket er en afgørende hjælp til at sætte struktur på hverdagens rutiner og gøremål.


Jeg tror på, at der er læring at finde i enhver situation. Med min særlige evne til at skabe tillidsbånd til den unge, guider jeg, gennem anerkendende samvær, ham eller hende væk fra offerrollen og hen imod at indkredse læringen, så den kan implementeres som fremtidigt pejlemærke. Det giver den unge en stærk oplevelse af at tage ansvar for sit eget liv.

    Jeg hjælper…

  • Den unge med at komme ud af offentlig forsørgelse og gør dem i stand til at leve et meningsfuldt og givende liv.
  • Med at gøre den unge livsduelig ved at klæde vedkommende på til at reflektere over sine handlinger – og tage ansvar for eget liv.
  • Med, at den unge lærer sig selv og sine reaktionsmønstre bedre at kende.

Tydelighed, ærlighed og åbenhed

Jeg fornemmer, hvor den unge er og kan derfor med stor præcision opsætte opnåelige mål for hver enkelt ung. Den unge oplever derved, at jeg møder og rummer vedkommende i øjenhøjde. Samtidig stiller jeg, på en omsorgs- og respektfuld måde, lige fra dag 1 skarpt på mine forventninger til den unge og til vores samarbejde.

Jeg arbejder i udstrakt grad med positive formuleringer om den unges adfærd, handlinger og muligheder, fordi jeg tror på, at det er med til at løfte den unges selvværd og selvtillid. Det sker sideløbende med, at jeg sætter tydelige rammer og præcis retning, som gør den unge i stand til at tilpasse sig det samfund, den pågældende er en del af.

Kontakt mig

Mit arbejde med de unge er dynamisk

Jeg arbejder derfor uafhængigt af fastlagte metoder. Det betyder, at jeg altid tager 100% udgangspunkt i, hvor den unge er lige nu og her og i min fornemmelse for, hvad der vil virke for den unge. Således læner jeg mig i høj grad op ad mine intuitive evner og har ingen berøringsangst, når jeg arbejder med udsatte unge. Kombineret med min solide erfaring fra mere end 15 års socialpædagogisk arbejde giver det rigtig gode resultater.

Kontakt mig

Livshjulet

Livshjulet benytter jeg som et redskab til at skabe overblik for den unge. Det er særdeles effektivt til at få den unge til at opnå forståelse for og indsigt i sig selv og livet. Livshjulet består af otte områder, som er indbyrdes forbundne. Det er min overbevisning, at ubalance på ét område, påvirker de øvrige livsområder. Derfor er det afgørende, at den unge er i stand til at indkredse, hvilke områder der kræver opmærksomhed, for at vedkommende er bedst muligt klædt på til livet som selvforsørgende. Den unge udvælger tre områder, som vi i tæt samspil ser nærmere på med det formål, at han eller hun udvikler evnen til at tage ansvar for eget liv.

Bolig

Jeg fokuserer på at øge den unges forståelse for, hvilken betydning vedkommendes boligsituation har for ham eller hende. Jeg har ikke noget sted at bo - hvordan får jeg en bolig, og hvem hjælper mig? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver smidt ud af min bolig – hvilke ting følger med i kølvandet? Hvad skal jeg huske, hvis jeg skal flytte?

Kodeord: grundlæggende fornemmelse for at bo selv.

Mig selv

Jeg stiller de skarpe spørgsmål, der hjælper den unge med at finde ind til, hvem vedkommende er. Hvilke værdier har jeg? Hvorfor er jeg her? Hvordan ønsker jeg at leve mit liv? Hvordan håndterer jeg usikkerhed og sårbarhed? Hvordan lærer jeg at sige fra? Hvad betyder personlig hygiejne for min relation til andre? Hvad gør mit misbrug ved mig – og hvad gør jeg ved det?

Kodeord: rejsen mod at blive voksen og personlig udvikling.

 

Økonomi

Jeg arbejder med at skabe forståelse for og indblik i økonomi. Hvad er en god/dårlig økonomi? Hvordan håndterer jeg bedst mine penge? Hvad er et budget? Hvad gør jeg, hvis mine penge ikke rækker måneden ud? Hvordan sørger jeg for at have råd til at betale alle mine regninger?

Kodeord: basale færdigheder ift. økonomi og forbrug.

Familie

Vi snakker om, hvordan man definerer familie, og hvad familie betyder for den enkelte.

Jeg er træt af min familie – hvordan forholder jeg mig til det? Jeg bryder mig ikke om den måde, vi er sammen på – hvad gør jeg? Skal jeg overhovedet være sammen med min familie? Hvad sker der, hvis jeg bryder/ikke bryder med min familie?

Kodeord: oplevelsen af at høre til og at sætte grænser.

Fritid og hobby

Jeg går i dialog med den unge om, hvilken betydning en aktiv fritid har for oplevelsen af at føle sig godt tilpas i livet. Hvad bruger jeg min tid på? Hvad betyder det for mig at have/ikke have en hobby? Hvad kunne jeg godt tænke mig at lave i min frie tid? Hvordan og hvor kommer jeg i gang med en fritidsaktivitet/hobby? Betyder bevægelse noget i forhold til, hvordan jeg har det?

Kodeord: at bruge tiden på noget, der giver energi.

Job og uddannelse

I fællesskab fremkalder vi den unges menneskelige kompetencer og faglige styrker ift. en fremtidig plads i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Hvilken uddannelse har jeg lyst til? Hvilket job kunne jeg godt tænke mig? Hvordan laver jeg et CV? Hvilken lovgivning er jeg underlagt, når jeg modtager offentlige ydelser? Hvad betyder det for mig at kunne klare mig selv?

Kodeord: afklaring af drømme og muligheder samt realistisk målsætning.

Kærlighed

Vi snakker om, hvad kærlighed er og hvordan den kan opleves ift. til en selv og i et parforhold. Hvad vil det sige at elske sig selv? Hvad er et parforhold, og hvordan skal jeg være i det? Hvordan taler vi med og til hinanden? Hvad vil det sige at være gode ved hinanden? Hvordan er jeg en god kæreste? Hvordan får jeg en kæreste? Hvordan bevarer jeg mine egne grænser i et parforhold?

Kodeord: parforhold og integritet.

Venner

Jeg arbejder med at øge den unges forståelse for, hvilken betydning relationer har for ens selvopfattelse og livskvalitet. Hvad er en ven? Hvordan får jeg venner? Jeg hænger ud med de forkerte – hvad kan der ske ved det, og hvordan kommer jeg ud af det? Mit netværk er meget lille, og jeg føler mig ensom – hvad gør jeg?

Kodeord: vigtigheden af et stabilt netværk og tillidsfulde relationer.

Mød de unge

Sebastian

Samarbejdet med Sebastian forløb over ca. 8 måneder. Starten var præget af modstand mod systemet og en manglende tro på at hjælpen derfra kunne føre til noget godt. Det viste sig hurtigt at Sebastian var god til at reflektere over egen livssituation og samarbejdet bar i høj grad præg af at Sebastian ville noget andet med sit liv. Da Sebastian fik øje på hvor mange kompetencer han rent faktisk havde i forhold til at begå sig på arbejdsmarkedet, var retningen mod virksomhedspraktik og ordinær beskæftigelse sat.

Fokus områder

Personlig udvikling - troen på sig selv, afklaring af uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og afklaring af erhvervsrettede kompetencer

Stella

Mit samarbejde med Stella tog udgangspunkt i det der for Stella blev italesat som en identitetskrise. Vi startede med at arbejde med livshjulet for på den måde at hjælpe Stella med at får overblik over det liv hun havde en oplevelse af var usammenhængende og værdiløst. Stella var rigtig god til at arbejde med de hjemmeopgaver hun fik med efter hver samtale. Det har gjort en afgørende forskel i vores samarbejde og vi kom hurtigt frem til at udfærdige både CV og en god ansøgningsskabelon, som Stella fik omsat til en del samtaler med virksomheder indenfor det område hun drømmer om at arbejde. Vores samarbejde afsluttedes med at Stella har søgt ind på sin drømme uddannelse som frisør. 

Fokus områder

Troen på sig selv, afklaring af uddannelse , jobcoaching, personlig udvikling og opbygning af selvtillid

Kontakt mig for at høre mere

Du er altid velkommen til at kontakte mig. Du kan både ringe til mig på +45 23 37 70 90, eller du kan sende en mail til [email protected].