Hjælper unge på kanten videre i livet

Michael Fjeldgaard

Mød de unge

Grundlovens § 75

Stk. 1.

Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.

Stk. 2.

Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtigelser, som loven herom byder.

Mere om mentor

Statement fra teamleder

Vi har valgt at entrere med Michael til en individuel og håndholdt indsats for unge på uddannelseshjælp. Michael har en fordomsfri, åben og ærlig tilgang til de unge. Han formår at finde ressourcerne i de unge selvom de kan være godt gemt og måske ligefrem usynlige for de unge selv. 

Vi bruger Michael til individuel indsats til unge som har brug for at komme ud på arbejdsmarkedet, få opbygget selvværd og relationer, så de ad den vej opnår en succes og senere får lyst til og mod på uddannelse. Det at finde rollemodeller i erhvervslivet og opbygge relationer er medvirkende til at de unge lykkes med at blive "direktør i eget liv".

Læs mere om michael

En håndholdt indsats er det bedste udgangspunkt

Med vedholdende fokus på individuelle udfordringer yder jeg den unge hjælp til selvhjælp. Det betyder, at den unge med min tålmodige støtte udvikler sine arbejdsevner, så vedkommende på sigt kan fastholde beskæftigelse og dermed forsørge sig selv. Derved bliver den unge løftet ud af konformiteten og ind i en velafbalanceret og meningsfuld hverdag.

Læs mere om mentor

Et fagligt netværk sætter gang i de unge

Mit brede netværk i erhvervslivet er en stor styrke i mit arbejde med unge, der har svært ved at finde retning i livet. 

Se fagligt netværk